RESULTS: ANNBBF Japan Kansai Championships

2020-Results-ANNBBF-Japan-Kansai-Championships-Kobe-Japan-presented-by-Mr.-Inoue-and-Mr.-Samejima

Men’s Bodybuilding

 1. Yuki Nagatomo
 2. Kosei Obayashi
 3. Yasunari Chinen
 4. Akira Kamijo
 5. Katsuyoshi Takahashi
 6. masato Omoto

Women’s Body Shape

 1. Miyuki Iga

Men’s Physique

 1. Kosei Obayashi
 2. Yuki Nagatomo
 3. Shady Amgad
 4. Fumio Kai
 5. Kazuya Takayama
 6. Masashi Yoshida