RESULTS: WNBF Korea

2018-Official-Results-WNBF-Korea-WNBF-World-Affiliate-of-Korea

Men’s Bodybuilding
Bantam Weight -65kg

1. Hyun woo, Park
2. Sung Jun, Jo
3. Dong eun, Baek
4. Yong Hoon, Lee
5. Jae woo, Oh
6. Sang tae, Bae
7. Yong man, Bae
8. Yung woong, Yang
9. Geun lak, Kim
10. Yong jun, Lee

Men’s Bodybuilding
Welter /Light Weight -75kg

1. Ji woong, Kim
2. Ok jun, Lee
3. Jun Young, Choi
4. Dae Kyu, Kim
5. Sang woo, Kim

Men’s Bodybuilding
Middle Weight -82kg

1. Jung soo, Lee
2. Gwang il, Ko
3. Keun suk, Kim
4. Jae yoon, Lee

Men’s Physique
-175cm (under 5’ 8”)

1. Kwan Ju, Park
2. Dae woong, Heo
3. Yuong sub, Hwang
4. seung hoon, Oh
5. Yong man, Bae
6. Jae hoon, Choi
7. Dae Kyu, Kim
8. Geun lak, Kim

Men’s Physique
-180cm (5’8” – 5’10”)

1. Jake Jung
2. Ho sung, Ham
3. Hyun dong, Lee

Men’s Physique
+180cm (over 5’10”)

1. Yung hun, Ko
2. Jae yoon, Lee
3. Kun woo, Kim

Male Sports Model
-175cm (under 5’ 8”)

1. Ji sung, Yang
2. Jung kyu, Lee
3. Sung Jun, Jo
4. Kwan Ju, Park
5. seung hoon, Oh
6. Geun lak, Kim
7. Dae Kyu, Kim

Male Sports Model
-180cm (under 5’10”)

1. Sung eun, Choi
2. Sang ho, Hong
3. Jun ho, Lee

Male Sports Model
+180cm (over 5’10”)

1. Jung min, Kim

Bikini

1. Sun ok, Shin
2. Hyang sung, Park
3. Sang eun, Hwang

Men’s Bodybuilding
Grand Prix

1. Ji woong, Kim
2. Jung soo, Lee
3. Hyun woo, Park

Men’s Physique
Grand Prix

1. Jake Jung
2. Kwan Ju, Park
3. Yung hun, Ko

Men’s Sports Model
Grand Prix

1. Ji sung, Yang
2. Sung eun, Choi
3. Jung min, Kim